Sprankelend water voor kinderen in Burundi

Situatie

Burundi is een van de armste vijf landen ter wereld en kent een groot gebrek aan voedsel, schoon drinkwater en onderwijs. Tot 2006 woedde er een burgeroorlog die nu nog steeds geregeld leidt tot onrusten tussen Hutu’s en Tutsi’s.
ZOA werkt sinds 2010 in dit zeer dichtbevolkte land aan herstel en wederopbouw. Een van de activiteiten die we doen is zorgen voor toegang tot schoon drinkwater voor schoolkinderen.

Project

Een groot deel van de bevolking van Burundi heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Even snel een slok water drinken of je handen wassen na toiletgang is dus geen optie. Niet alleen thuis veroorzaakt het gebrek aan schoon en veilig drinkwater problemen, ook op scholen worden kinderen ziek en is de hygiëne vaak ver te zoeken. Veel kinderen weten niets over hygiëne en kunnen hun handen niet wassen. Dat is voor alle kinderen een risico. Voor jonge meiden tijdens hun menstruatie levert dat nog extra problemen op, waardoor deze meisjes zelfs vaak stoppen met school.

Reikwijdte

Met de opbrengst van wandelen voor water 2016 is het volgende gerealiseerd:

  • 53 waterpompen/ waterbronnen zijn aangelegd bij scholen en in dorpen. Eén pomp is gebouwd bij een gezondheidscentrum.
  • Iedere waterbron wordt beheerd door een water comité. Hierdoor is de gemeenschap verantwoordelijk voor de waterbron; men moet hem zelf onderhouden.
  • 2 toiletblokken bij basisscholen zijn gebouwd.
  • Honderden kinderen hebben hygiënelessen gehad op school. Tijdens deze lessen leren de kinderen hoe ze ziektes kunnen voorkomen.
  • Op de scholen waar ZOA een waterpomp heeft gerealiseerd zorgt het World Food Program voor een gratis maaltijd voor de schoolkinderen.

 

Dankzij de 53 waterbronnen hebben nu 150.000 kinderen schoon drinkwater!
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door lokale arbeiders. Ook heeft bij iedere waterbron de gemeenschap bijgedragen door bouwmateriaal aan te leveren. Denk aan zand en stenen. Hierdoor voelen mensen zich verantwoordelijk voor de waterbron én drukte dit de kosten.De hygiënelessen die de kinderen kregen hebben invloed op de hele gemeenschap. Kinderen blijken prima in staat het geleerde over te brengen op hun ouders.

ZOA-Burundi heeft deze film gemaakt over het waterproject: https://youtu.be/TfO1g5t9cpQ

 

Doorlooptijd

Mei 2016 – mei 2017

 

Uitgevoerd door

ZOA