Schoon water, gezonde Masai

Situatie

Het Kajiado-district in het Keniaanse deel van de Rift-vallei is een droog gebied met weinig bronnen voor veilig drinkwater. De streek wordt bewoond door de nomadische Masai, die er met hun vee rond trekken. Het gebrek aan veilig water en kennis over hygiëne veroorzaken veel ziekten, vooral onder (zwangere) vrouwen en jonge kinderen. Door onder meer een verkeerd gebruik van natuurlijke bronnen, wordt de traditionele manier van leven van de bevolking bovendien bedreigd.

Project

Dit project richtte zich op een afname van het aantal water- en sanitatiegerelateerde ziekten bij de Masai door het verbeteren van de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Amref Flying Doctors zorgde voor schone waterbronnen, gaf voorlichting over hygiëne en stimuleerde en trainde mensen in de gemeenschap om sanitaire voorzieningen te bouwen en onderhouden.

Reikwijdte

• 50.000 mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater;
• 30.000 mensen toegang tot sanitaire voorzieningen;
• 104 waterbronnen aangelegd of hersteld, zoals waterputten, zanddammen en tanks;
• Bij 12 scholen werden watertanks neergezet en toiletten gebouwd. De 2300 kinderen op de scholen kregen voorlichting. Op de scholen werden gezondheidsclubs opgericht, waarbij kinderen mensen in de gemeenschap voorlichten over hygiëne.

Diarree staat in de top drie ziektes die vaak voorkomen in de regio. Voor kinderen onder de 5 jaar is dit erg gevaarlijk en kunnen ze er zelfs aan overlijden. Door het werk van Amref Flying Doctors is het aantal gevallen van diarree enorm afgenomen. Schoon water en betere hygiëne werken daar aan mee. Ook hebben meisjes meer tijd voor school, omdat ze niet meer zo ver hoeven te lopen om water te halen.

 

Doorlooptijd

2012-2015

 

Uitgevoerd door

Amref Flying Doctors