Alles dat je als school moet weten

In het kort

Wandelen voor Water is een sportieve actie voor de bovenbouw van de basisschool. Hierbij leren ze alles hun eigen watergebruik en over water in Nederland en ontwikkelingslanden. Door middel van een sponsorwandeling zamelen ze samen geld in voor waterprojecten van Amref Flying Doctors, Simavi en ZOA.

Om de school te ondersteunen verzorgen wij:

  • De gastles
  • De gastdocent
  • Lesmaterialen voor de gastles
  • Georganiseerde wandelingen op diverse locaties
  • Een rugtas voor iedere leerling*
  • Materialen voor de sponsorwerving voor iedere leerling
  •  Promotiemateriaal voor de school

*In 2020 zullen we een aantal scholen vragen om mee te werken aan een onderzoek. Hierdoor worden de rugtassen niet ingezet, maar krijgen de leerlingen iets anders.

De gastles

Eén uur alles over water

Een gastdocent komt in de klas en maakt de leerlingen op een leuke interactieve manier bekend met waterproblematiek en het belang van schoon water wereldwijd. De gastles duurt maximaal 1 uur en vindt minimaal 2 weken voor de wandeling plaats, zodat de kinderen voldoende tijd hebben voor het ophalen van sponsorgeld.

Wie is de gastdocent

Wandelen voor Water wordt ondersteund door de Rotary en vrijwilligers. Zij verzorgen de gastlessen in overleg met de school. Deze gastdocenten krijgen voorafgaand aan de gastles een training en materialen voor de gastles. 

De wandeling

Datum van de wandeling

De meeste wandelingen vinden plaats in de week van Wereld Waterdag op woensdag 25 maart 2020. Mocht deze datum niet goed uitkomen voor de school dan kan er een andere datum tussen 25 maart en 30 juni 2020 gekozen worden om de wandeling te laten plaatsvinden.

De wandeling

Als school kun je deelnemen aan een georganiseerde wandeling in de buurt of je zet zelf een route uit voor de wandeling.

Onze waterprojecten

Het geld dat door de leerlingen bij elkaar wordt gewandeld komt ten goede aan onze waterprojecten in ontwikkelingslanden. Alle donaties worden evenredig verdeeld over onze projecten. Welke waterprojecten van Amref, Simavi en ZOA dat zijn, vind je hiernaast.

Sloppenwijken in EthIopië

Een gebrek aan drinkwater, slechte riolering en overal afval. Wonen in een sloppenwijk zoals in Addis Ababa is slecht voor je gezondheid. Vooral kinderen zijn vaak het slachtoffer. Ziekten veroorzaakt  door vervuild water zijn nog altijd één van de belangrijkste doodsoorzaken van kinderen onder de vijf jaar! Wandelen voor Water vernieuwt waterpunten, legt riolering aan en geeft bewoners en kinderen voorlichting over hygiëne  in de sloppenwijken van Ethiopië.

Daarnaast ondersteunen wij vrouwen en jongeren bij het succesvol opzetten van bedrijven rondom schoon water, en hygiëne, zoals (betaalde) openbare toiletten of de verkoop van zeep. Zo verbeteren we de toegang tot schoon (drink)water en verminderen we ziekten, veroorzaakt door vervuild water.

WasH & learn in Tanzania

Families in Tanzania kampen met een tekort aan veilig water. Het weinige water dat er is komt vaak uit vervuilde bronnen en de toiletten zijn, net als goede dagelijkse hygiëne, eerder uitzondering dan regel. Kinderen in deze kwetsbare gebieden zijn dagelijks vaak wel drie uur bezig met het halen van water, waardoor ze minder vaak naar school kunnen en hun ontwikkeling stagneert. 

Met het WASH & Learn programma willen wij vijf scholen in Tanzania ondersteunen door de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen te verbeteren en de kinderen en de gemeenschap op een duurzame manier te leren hoe dit te onderhouden. Ook zal er les worden gegeven de kennis over dagelijkse hygiëne (zoals handen wassen) te vergroten.

Burundi in Afrika

Burundi is één van de armste en dichtbevolkte landen ter wereld. Driekwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag. Gebrek aan schoon drinkwater is een groot probleem in Burundi. Niet voor niets is dit één van de belangrijkste oorzaken van het hoge ziekte- en sterftecijfer in dit land. ZOA wil hier verandering in brengen door te investeren in de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen in de omgeving van de scholen. Daardoor investeren we in de gezondheid van de hele lokale bevolking. Tijdens dit project zullen 8 scholen in de provincie Cibitoke ondersteund worden met schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Op 4 scholen wordt een regenwateropvangsysteem aangelegd, 1 school heeft behoefte aan een wateropslagtank en 3 scholen worden krijgen sanitaire voorzieningen. Alle 8 de scholen krijgen voorlichting en training over hygiëne en gezondheid. Alle 5.834 leerlingen, leerkrachten, ouders en andere familieleden hebben door dit project een kans op een gezonde toekomst.

Het is een sportieve uitdaging waarbij onze leerlingen niet alleen veel hebben geleerd over water, ze hebben zich ook kunnen verplaatsen in het leven van leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

Directeur, Florencius basisschool