SAMEN STERK!

Wandelen voor Water is het grootste educatie- en inzamelingsproject van Nederland op basisscholen ten behoeve van en met betrekking tot veilig drinkwater en sanitatie. Wandelen voor Water is een initiatief van Aqua for All. Partners zijn ontwikkelingsorganisaties (van klein tot groot),  Rotary Nederland, gemeenten en waterbedrijven.

Aqua for All

Aqua for All versterkt ideeën en initiatieven die de Base of the Pyramid voorzien van veilig (drink)water en deugdelijke sanitatie. Aqua for All is een stichting die zich inzet voor het realiseren van Sustainable Development Goal #6 – veilig drinkwater en sanitatie voor alle mensen, inclusief de allerarmsten in de wereld. Aqua for All treedt op als connector om geld, middelen en deskundigheid te mobiliseren als een bijdrage aan programma’s voor ontwikkelingssamenwerking. Wandelen voor Water is een jaarlijks initiatief gecoördineerd door Aqua for All om onze partners te ondersteunen bij het realiseren van een duurzame verandering in de toegang tot water en sanitatie.

Amref Flying Doctors

Een goede gezondheid is een mensenrecht. Dat vindt Amref Flying Doctors. Vanuit die overtuiging wordt samengewerkt met de lokale bevolking aan betere gezondheid in Afrika. Een goede gezondheid(szorg) maakt echt het verschil. Dat gaat verder dan een beter en prettiger leven. Iemand die gezond is, heeft meer kans om een opleiding af te ronden, beter betaald werk te vinden of een eigen bedrijfje te beginnen. Kortom, iemand heeft zo meer mogelijkheden om aan de armoede te ontsnappen. En daar profiteert ook de gemeenschap en uiteindelijk het hele land van.

Simavi

Simavi is een internationale ontwikkelingsorganisatie. Simavi wil in 2020 de gezondheid van tien miljoen mensen blijvend hebben verbeterd. Gezondheid is namelijk een voorwaarde om uit armoede te komen. Daarom werkt Simavi in kwetsbare gemeenschappen aan water, sanitatie en hygiëne en aan veilige zwangerschappen en bevallingen. Maar dat doet Simavi niet alleen. De kracht van Simavi ligt in het samenbrengen van gemeenschappen, bedrijven en overheden – in de landen waar Simavi werkt en daarbuiten. Want alleen door het delen van kennis en ervaring, kan Simavi bijdragen aan een duurzame basis voor een gezond bestaan. Simavi zoekt dan ook altijd naar samenwerkingen die Simavi dichter bij haar missie brengt: iedereen een gezonde basis.

ZOA

Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen, een recordaantal en het worden er steeds meer. ZOA helpt mensen die slachtoffer zijn van een oorlog of natuurramp en daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doen ze door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Naast noodhulp helpt ZOA deze mensen ook na een ramp om hun leven weer op te bouwen.

Rotary Nederland

Rotary Clubs in Nederland zijn een onmisbaar onderdeel van Wandelen voor Water. Elk jaar zetten 70-90 Rotary Clubs over heel Nederland zich in om de campagne goed te laten draaien en groeien. Vaak werken clubs samen met een van onze NGO partners, soms ook voor een eigen water en sanitatie project (indien goedgekeurd door onze partner Wilde Ganzen). Ze werven scholen en organiseren veilige en leuke wandelevenementen voor de leerlingen. Hiermee doen ze geweldig werk, hoe meer Rotary Clubs hoe beter!

Waterbedrijven & watermaatschappijen

Natuurlijk krijgt Wandelen voor Water ook veel steun vanuit een aantal waterbedrijven in Nederland, zoals de volgende organisaties: 

  • Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
  • Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)
  • Waterschap de Dommel 
  • Waterbedrijf Groningen

Akvo

Akvo is a not-for-profit foundation that creates open source, internet and mobile software and sensors. Akvo works with people improving infrastructure and services, for disadvantaged populations. Akvo focuses on making international development and country governance more effective, transparent and collaborative. Around the world, Akvo helps its partners act to improve the management of water, sanitation, agriculture, health, energy, education and the environment.

Wandelen voor Water

Schuttersveld 9

2316 AG Leiden Nederland

T. +31(0)6 42242529

Team Manager: Evelien van Geene

E. info@wandelenvoorwater.nl

Volg ons op social media:

       

  • Partners:
    •  
  • Initiatief van: