WASH & LEARN

WASH & LEARN IN TANZANIA 

Het geld dat door de leerlingen bij elkaar wordt gewandeld komt ten goede aan het WASH & Learn programma waar Simavi zich voor inzet. Dit programma richt zich op het verbeteren van de gezondheid van families in Kenia, Oeganda en Tanzania. Families kampen hier namelijk met een tekort aan veilig water. Het weinige water dat er is komt vaak uit vervuilde bronnen en de toiletten zijn, net als goede dagelijkse hygiëne, eerder uitzondering dan regel. Kinderen in deze kwetsbare gebieden zijn dagelijks vaak wel drie uur bezig met het halen van water, waardoor ze minder vaak naar school kunnen en hun ontwikkeling stagneert. Terwijl kinderen juist de sleutel vormen voor duurzame verandering.  

Met Wandelen voor Water wil Simavi via het WASH & Learn programma vijf scholen in Tanzania ondersteunen door de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen te verbeteren en de kinderen en de gemeenschap op een duurzame manier te leren hoe dit te onderhouden. Ook zal er les worden gegeven de kennis over dagelijkse hygiëne (zoals handen wassen) te vergroten, want gezondheid is de basis van alles! 

Afrikaanse vrouw drinkt bij een waterpunt

Simavi 

De missie en visie van Simavi is een gezond leven voor iedereen. Door samen te werken met lokale partners in Azië en Afrika brengt Simavi voortdurend in kaart op welke manier de wereld verandert en wat de invloed hiervan is op de ontwikkelingssector en op het werk dat zij doet. Op basis daarvan maakt Simavi strategische keuzes over de rol die zij kan spelen om de gezondheid van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. 

Want wanneer de basis voor gezondheid ontbreekt - als meisjes vechten voor hun leven na het drinken van vervuild water of een jonge moeder overlijdt tijdens de bevalling - wordt het eens te meer duidelijk: gezondheid is de basis van alles. Daarom zet Simavi zich dag in dag uit in voor een gezond leven voor iedereen. Laten we samen een verschil maken in de levens van miljoenen mensen. 

Wil je meer weten over Simavi? Bezoek dan de website van Simavi. 

Onze partners

Logo Simavi