Deelnemersreglement

Deelnemer

 • Deelname aan Wandelen voor Water is uitsluitend voor scholen;
 • Honden mogen niet aangelijnd mee lopen;
 • Begeleiders op fietsen of mountainbikes zijn niet toegestaan i.v.m. veiligheidsredenen;
 • Waar in het reglement wordt gesproken over ‘deelnemer’, wordt de school bedoeld en met ‘deelnemers’ worden de deelnemende leerlingen bedoeld.
 • Hou de wandelroute schoon;
 • Wandelen voor Water is een project van Amref, Simavi en ZOA. Fondsen die geworven worden met het evenement zijn uitsluitend bestemd voor de water en sanitatie projecten wereldwijd die onder hun toezicht vallen.

Deelname 

 • Deelname aan Wandelen voor Water  is alleen mogelijk wanneer de school zich via de website heeft aangemeld;
 • Deelname aan Wandelen voor Water geschiedt op eigen risico;
 • Deelname aan de Wandelen voor Water vereist een normale gezondheid;
 • Na aanmelding kan voor 31 januari 2020 kosteloos worden geannuleerd. Daarna zal er € 1,-  per leerling in rekening worden gebracht aan de deelnemer.

Wandeling 

 • De deelnemer kan deelnemen aan de georganiseerde wandeling in de buurt of op eigen gelegenheid; 
 • De deelnemers mogen maximaal 6 liter water dragen in de geleverde rugtas; 
 • De deelnemers moeten zelf zorgen voor 4 flessen van 1.5 liter water;
 • Wandelen voor Water is geen wedstrijd. Te allen tijde geldt daarom de wegenverkeerswet. Instructies van gezagsdragers en organisatie moeten opgevolgd worden;
 • Hou de wandelroute schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien;
 • De definitieve locaties van de georganiseerde wandeling zullen op de website van Wandelen voor Water worden geplaatst zodra deze bekend zijn. 

Rechten 

 • De gegevens van de deelnemer worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt, maar alleen door de organisatie gebruikt om met de deelnemer te communiceren over de Wandelen voor Water;
 • De deelnemer gaat akkoord met openbare vermelding van de opbrengst en deelnemersaantallen op internet;
 • Deelnemers zullen door de organisatie niet herkenbaar in beeld worden gebracht;
 • Deelnemers ontvangen hier geen vergoeding voor het beeldmateriaal;
 • Het is niet toegestaan om tijdens het event beelden voor commerciële doeleinden te maken, zonder in het bezit te zijn van de daarvoor geldende accreditatie. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld verkoop van gemaakte beelden aan derden.

Aansprakelijkheid

 • Alle deelnemers doen met Wandelen voor Water op eigen risico;
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor blijvende schade als gevolg van ongevallen voorafgaand, tijdens of na afloop van de tocht. Hieronder verstaan we elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel of overlijden;
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eventuele (persoonlijke) eigendommen.

Annulering Wandelen voor Water 

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om Wandelen voor Water af te lasten als zij zich gezien de omstandigheden hiertoe genoodzaakt ziet.

Slotartikel 

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Wandelen voor Water.

Met het inschrijven voor Wandelen voor Water verklaart de deelnemer zich bekend met en gaat akkoord met het bovenstaande reglement.