Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Wandelen voor Water. Een ieder die gebruik maakt van Wandelen voor Water – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Wandelen voor Water spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Wandelen voor Water is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Wandelen voor Water geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Wandelen voor Water is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Wandelen voor Water spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Tikkie van ABN AMRO draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Tikkie transactiekosten berekend. Wandelen voor Water is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Tikkie. De transactiekosten bedragen maximaal € 0,25 per donatie.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website wandelenvoorwater.nl zal Wandelen met Water met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Wandelen voor Water leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Wandelen voor Water geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Wandelen voor Water krijgt volledig inzicht in jouw gegevens. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij de Wandelen voor Water daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer je de website bezoekt, de school aanmeldt, inlogt met de door Wandelen voor Water verstrekte gegevens, worden je gegevens vastgelegd. Wandelen voor Water gebruikt je gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van jouw geldinzamelactie, deelname registraties het project, het verwerken van donaties en om je te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om je steun te vragen. Indien je geen informatie van Wandelen voor Water wenst te ontvangen of bezwaar wil maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@wandelenvoorwater.nl. Je kunt je voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wandelen voor Water maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelt Wandelen voor Water in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.