Wandelen voor Water

Schoon water voor iedereen, juist nu!


Handen wassen en hygiëne zijn tijdens de corona crisis belangrijker dan ooit. Nu we hier alles weer redelijk onder controle lijken te
krijgen, wordt de situatie in ontwikkelingslanden steeds zorgwekkender, want het ontbreekt in deze landen nog steeds aan schoon water, zeep en voorlichting. Terwijl dit in deze tijd zo belangrijk is om gezond te blijven. 


Door de leerlingen van de basisscholen in Nederland mee te laten doen aan Wandelen voor Water, zorgen wij er samen voor dat duizenden families en kinderen nu en in de toekomst toegang krijgt tot schoon water en sanitaire voorzieningen, want gezondheid is de basis van alles!   

 

Jouw klas loopt toch ook mee?  

 

Doe mee in 2021

Wandelen voor Water

Voor kinderen in Nederland is er altijd wel een kraan in de buurt. Hoe belangrijk die luxe van schoon water is kun je aan kinderen uitleggen, maar de boodschap landt pas écht als ze er zelf mee aan de slag gaan. Wandelen voor Water is een combinatie van leren en doen. Leerlingen van de bovenbouw van de basisschool krijgen les over de waterproblematiek én helpen kinderen in ontwikkelingslanden door 6 kilometer te lopen met water. Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden dagelijks moeten meemaken. Tussen de gastles en de wandeling krijgen de leerlingen de kans om zoveel mogelijk geld op te halen voor verschillende waterprojecten.  

Wanneer? 

De online gastles kan de leerkracht zelf inplannen minimaal twee weken voor de wandeling. De wandeling vindt plaats op Wereld Waterdag, woensdag 24 maart 2021. Uiteraard kan deze wandeling ook op een andere datum in de periode van 24 maart tot en met eind juni 2021 worden georganiseerd. 

Waar? 

De school kan kiezen om de wandeling zelf te organiseren of zich aan te sluiten bij een georganiseerde wandeling in de buurt.  

Het is een prachtig initiatief wat goed past bij het thema ‘Water’. Schoon water is niet overal op de wereld zo makkelijk beschikbaar zoals dit voor kinderen in Nederland is. Door de gastlessen en de wandeling zijn onze leerlingen zich hier bewust van geworden. 

Directeur, Basisschool De Zeveneik

Resultaten tot en met 2019

Door Covid-19 zijn er in 2020 geen resultaten behaald.

aantal leerlingen

mensen geholpen

opbrengst

Onze partners

Logo Simavi